Cele i funkcje planów gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, którym zależy na tym, by w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskać pieniądze między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jest to dokument niezbędny, będący swoistą bazą ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

Niska emisja a gospodarka niskoemisyjna

Pojęcia ?niska emisja? oraz ?gospodarka niskoemisyjna? są bardzo często mylone, zwłaszcza w kontekście rozpatrywania zagadnień związanych z ograniczeniem emisji. Zdawać sobie należy jednak sprawę z tego, że ten drugi termin jest znacznie szerszy i oznacza w praktyce nie tylko walkę o wyeliminowanie niskiej emisji. Niska emisja to bowiem całość emitowanych do powietrza substancji pochodzących z niewysokich źródeł emisji. Z kolei ?gospodarka niskoemisyjna?, z angielskiego low emission economy, oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego. Realizowane jest to głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się więc przede wszystkim na:

  • poprawieniu efektywności energetycznej,
  • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
  • i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.