Rewolucja czy ewolucja ? gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna oznacza w praktyce przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest w naszej świadomości bardzo mocno zakorzenione. Zdawać trzeba sobie sprawę z tego, że w Polsce nie jesteśmy w stanie dokonać szybkiego skoku i przekształcić naszej gospodarki w ekonomię niskoemisyjną.

Narodowy Program Gospodarki Niskoemisyjnej

Gospodarka niskoemisyjna oznacza w praktyce przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest w naszej świadomości bardzo mocno zakorzenione

Autor zdjęcia: Massmo Relsig

Aby przeprowadzić transformację naszej gospodarki wysokoemisyjnej w niskoemisyjną, polski rząd zdecydował się opracować Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, w skrócie NPRGN, którego celem jest ?programowanie? rozwoju naszej gospodarki (więcej pod linkiem). Obecnie trwają zaawansowanie prace nad tą strategią. Jak twierdzi bowiem Ministerstwo Gospodarki, przygotowana właściwie strategia transformacji w kierunku niskoemisyjnym może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy zarówno dla Polski, jak i dla całej  struktury Unii Europejskiej. Aby jednak tak mogło się stać, strategia powinna być dopasowana do realiów społeczno-gospodarczych danego państwa oraz uwzględniać w sobie zmieniający się kontekst globalny. Skutkiem takich działań jest narzucenie gminom obowiązku konstruowania planów gospodarki niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej stał się dokumentem niezbędnym do pozyskiwania środków na działania inwestycyjne gminy.