Wysokość opłat i prowizji przy kredycie bankowym

Wielu przedsiębiorców zaciąga kredyty na bieżące działanie i planowane inwestycje dla swojej firmy. Decydując się na takie rozwiązanie, niejednokrotnie zapominamy jednak o tym, że warunki, które otrzymaliśmy przy podpisywaniu umowy mogą ulec zmianie w czasie późniejszym na skutek oddziaływania różnych czynników.

Zmiany warunków kredytu

Wielu przedsiębiorców zaciąga kredyty na bieżące działanie i planowane inwestycje dla swojej firmy

Autor zdjęcia: Tax Credits

Jak zaznacza doradztwo finansowe poznań, wysokość opłat i prowizji bankowych może ulegać zmianie w trakcie trwania umowy kredytu na skutek:

  •          zmiany poziomu inflacji w wysokości podanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny,
  •          zwiększenia kosztu obsługi rachunku bankowego na skutek zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych, etc.
  •          zmiany opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem umowy za pośrednictwem firm, które współpracują z bankiem,
  •          wprowadzenia w życie nowych przepisów prawnych.

Co bardzo istotne, koszt kredytu bankowego zmienia się ze względu na wahania stóp procentowych. W przypadku, gdy stopy procentowe wzrastają ? wzrasta koszt kredytu o zmiennym oprocentowaniu i analogicznie ? gdy stopy maleją, koszt kredytu także maleje. Większość banków obecnie bazuje przy ustalaniu oprocentowania kredytów na stopie WIBOR 3M.