Historia konsultingu

Początki konsultingu można zauważyć już w czasach starożytnych. Działania polegające na:

  •          organizowaniu,
  •          planowaniu,
  •          kontroli
  •          i decentralizacji

wdrażano już w państwie egipskim, czyli ponad 4700 lat temu

Przełomem dla rozwoju konsultingu były czasy rewolucji przemysłowej

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Historia doradztwa sięga aż 2000 roku p.n.e. W 325 roku p.n.e. Aleksander Wielki wprowadził komórki sztabowe, które odpowiadały za doradztwo. Od wieków korzystano z porad radców oraz doradców zarówno w negocjacjach, jak i też w kwestiach dotyczących podejmowania trudnych i istotnych decyzji. Za najsłynniejszych doradców w starożytności uważa się Arystotelesa, który doradzał Aleksandrowi Wielkiemu i Senekę, który był doradcą Nerona.

Przełom dla rozwoju konsultingu

Przyjmuje się, że przełomem dla rozwoju konsultingu były czasy rewolucji przemysłowej, a więc:

  •          wynalezienia nowoczesnej fabryki,
  •          zwiększonych przekształceń instytucjonalnych i społecznych.

Istniejąca konkurencja zmuszała do podejmowania działań, których celem było minimalizowanie:

  •          straty czasu,
  •          materiałów,
  •          kosztów zatrudnienia
  •          oraz wykrywanie tak zwanych wąskich gardeł.

Kształtujący się rynek na przełomie XIX i XX wieku potrzebował specjalistów i organizatorów nazywanych także ekspertami wydajności, diagnostami przemysłowymi lub też inaczej – poszukiwaczami wad.

Ojciec współczesnego konsultingu

Jak każde znaczące działanie, także konsulting Poznań ma swojego ojca. Uznaje się za niego Fredericka Winslowa Taylora.W dążeniu do budowy sprawnej organizacji, dostrzegł on ważną rolę konsultantów, w szczególności konsultantów z zakresu podnoszenia produktywności i efektywnego zarządzania firmą.