Dotacja przyznana, inwestycja zrealizowana? i co dalej?

Otrzymanie środków unijnych na realizację danego przedsięwzięcia jest niewątpliwym sukcesem. Nie należy zapominać jednak o tym, że spoczywa na nas obowiązek właściwego rozliczenia otrzymanych środków.  Firmy doradcze, których domeną jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów unijnych (więcej pod linkiem), już w momencie opracowywania projektu przygotowują swoich klientów do rozliczenia projektu, na którego realizację przyznana została dotacja…

Dalej