Dotacja przyznana, inwestycja zrealizowana? i co dalej?

Otrzymanie środków unijnych na realizację danego przedsięwzięcia jest niewątpliwym sukcesem. Nie należy zapominać jednak o tym, że spoczywa na nas obowiązek właściwego rozliczenia otrzymanych środków.  Firmy doradcze, których domeną jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów unijnych (więcej pod linkiem), już w momencie opracowywania projektu przygotowują swoich klientów do rozliczenia projektu, na którego realizację przyznana została dotacja.

W czym pomagają doradcy podczas rozliczania dotacji?

Otrzymanie środków unijnych na realizację danego przedsięwzięcia jest niewątpliwym sukcesem

Autor zdjęcia: edmerritt

Rola doradców zajmujących się dotacjami nie ogranicza się jedynie do zebrania przez nich wymaganej do pozyskania środków dokumentacji i późniejszego przygotowania sprawozdania wraz z wnioskiem o dokonanie płatności. Bowiem już na początku opracowywania wniosku o udzielenie dotacji, określić należy precyzyjny harmonogram działań związanych z realizacją całego projektu. Niewątpliwie, bardzo istotną rolą doradców jest także monitorowanie i nadzorowanie wszystkich istotnych terminów. Jest to bowiem kwestia bardzo istotna w ubieganiu się o przyznanie środków unijnych.

Jeśli beneficjent dotacji musi dokonać wyboru oferty lub powinien ogłosić w tym celu przetarg, doradcy mogą pomóc mu także w zredagowaniu samego ogłoszenia i weryfikacji ofert pod kątem zgodności z warunkami przyznanej dotacji. Główną rolą doradców jest więc wspieranie i szukanie wspólnie z klientem najlepszych rozwiązań, co stanowi gwarancję minimalizacji lub też całkowitego wyeliminowania możliwych trudności w realizacji projektu.

Błędy i pomyłki w rozliczeniach otrzymanych środków unijnych

Tak naprawdę każdy projekt jest inny i za każdym razem mogą pojawić się pewne niejasności, czy też błędy podczas rozliczania projektów. Należy mieć świadomość tego, że wnioski o dokonanie płatności, w których znajdują się z pozoru błahe błędy będą z automatu odrzucane. Instytucje  kontrolujące i RIF?y dokonują bardzo skrupulatnych kontroli przed wydaniem decyzji o przelewie środków. Mając to na względzie, chcąc uniknąć ewentualnych problemów z uzyskaniem finansowania, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalistów zajmujących się projektami unijnymi.