Projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu unijnego

Rozliczanie projektów unijnych to dla wielu beneficjentów dotacji w praktyce nie lada wyzwanie (dlatego warto postarać się o profesjonalne wsparcie: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Warto mieć tego świadomość,  zanim podejmie się jakiekolwiek działania związane i realizacją projektu i wydatkowaniem środków,  a już zwłaszcza w kontekście wyboru wykonawcy i dostawcy materiałów czy też usług.

Kupowanie sprzętu i nawiązywanie współpracy z wykonawcami

Rozliczanie projektów unijnych to dla wielu beneficjentów dotacji w praktyce nie lada wyzwanie

Autor zdjęcia: Jorge Quinteros

Gdy podpiszemy umowę o dotację, a jeszcze przed poniesieniem jakiegokolwiek wydatku związanego z realizacją naszego projektu, powinniśmy dokonać wyboru podmiotu, od którego zakupimy sprzęt czy też z usług którego zamierzamy skorzystać w realizacji naszego projektu.

Liczy się kwota

Warto wiedzieć, że rozporządzeniach i wytycznych znajduje się zapis, który mówi o tym, że jeśli planowany wydatek z harmonogramu nie przekracza równowartości kwoty czternastu tysięcy euro, to wystarczy zebranie minimum trzech ofert. Gdy dokonamy wyboru jednej z nich, sporządzona powinna zostać notatka, która uzasadnia dokonanie takiego a nie innego wyboru.

Jeśli jednak zdarzy się, że wydatek przekroczy kwotę wspomnianych powyżej czternastu tysięcy złotych,  konieczne jest przygotowanie zapytania ofertowego,  w którym podane muszą być mierzalne kryteria na podstawie których dokonany zostanie przez nas wybór. Tak przygotowane zapytanie ofertowe musi być wysłane do minimum trzech niezależnych podmiotów, współpracą z którymi jesteśmy zainteresowani.

Dodatkowo, zapytanie takie musi być podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej i w siedzibie naszej firmy, przez co uznaje się, że zostało ono podane do szerokiej wiadomości innym zainteresowanym podmiotom.

Gdy zebrane zostaną oferty i wyłonimy jedną z nich, konieczne jest opracowanie protokołu wyboru danej oferty, w którym uzasadnione zostanie przez nas to, dlaczego zdecydowaliśmy się akurat na to, a nie na inne rozwiązanie. W ten sposób chronimy się przed posądzeniem o niezgodne z prawem, pozakonkursowe wybranie współpracowników do realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych.