Cel – innowacyjna gospodarka

Żyjemy w czasach, w których Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna. Aby móc to uzyskać, konieczne jest między innymi podniesienie zaangażowania przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową. Wymagane jest tu jednak stworzenie narzędzi, dzięki wykorzystaniu, których będzie można to uzyskać.

Wsparcie państwa

Żyjemy w czasach, w których Polska gospodarka musi stać się bardziej innowacyjna

Autor zdjęcia: Thomas Hawk

Aby zacieśnić więzi pomiędzy środowiskiem biznesu i naukowcami, konieczne jest stworzenie mechanizmów, które współpracę tą będą ułatwiały. Należy mieć, bowiem świadomość, że to państwo w tym procesie odgrywa bardzo ważną rolę, dlatego jego rolą jest różnymi metodami stymulowanie aktywności biznesu.

Innowacyjności nie można zadekretować, można natomiast poprzez wprowadzenie zmian w prawie i stworzenie atrakcyjnych mechanizmów finansowania prac B+R w polskich firmach stymulować rozwój warunków do zwiększenia konkurencyjności właśnie w oparciu o efekty prac badawczo-rozwojowych. Służy temu chociażby nowopowstały konkurs Szybka ścieżka (więcej o konkursie pod linkiem: http://www.strategor.pl/).

W ramach Szybkiej ścieżki, w obecnej perspektywie finansowej, przeznaczone na realizację tego celu zostało niemalże 1,9 miliarda euro.