Rozliczanie projektów unijnych – kiedy nawiązać współpracę z firmą doradczą?

Najkorzystniej współpracę z firmą doradczą, czy też konsultingową nawiązać w momencie gdy rozpoczyna się prace nad projektem. Współpraca taka nie dość bowiem, że znacznie zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania dotacji, to dodatkowo ułatwia rozliczanie projektów unijnych, na które udało się pozyskać dofinansowanie (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/).

Najkorzystniej współpracę z firmą doradczą, czy też konsultingową nawiązać w momencie gdy rozpoczyna się prace nad projektem

Autor zdjęcia: Daniel Dionne

Dzięki temu można prowadzić projekt w ten sposób, aby w momencie otrzymania dofinansowania spełniał on wszystkie wymogi niezbędne do otrzymania pełnej refundacji przeznaczonych na realizację projektu środków. Tak więc, im wcześniej firma doradcza, czy też konsultingowa zajmie się projektem, tym w praktyce większa gwarancja, że pozyska się dofinansowanie i projekt od początku będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi dla danego programu.

Gdy dofinansowanie zostało już przyznane

Zdarza się jednak czasem i tak, że część podmiotów decyduje się na nawiązanie takiej współpracy dopiero w momencie, gdy dofinansowanie zostanie już przyznane. Najczęściej wynika to z chęci zaoszczędzenia na kosztach związanych z przygotowaniem wniosku i opracowaniem niezbędnych dokumentów.

W takiej sytuacji, z wykwalifikowanymi doradcami najlepiej spotkać się jak najszybciej po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania, jeszcze przed podpisaniem umowy.