PO IR Działanie 3.2.1 – Badania na rynek

Działanie badania na rynek powołane do życia zostało po to, by zapewnić wsparcie projektom mającym na celu wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę, jak również i tych nabytych, pod warunkiem jednak, że prowadzą one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług z zachowaniem preferencji dla KIS.

Kto może skorzystać?

Działanie badania na rynek powołane do życia zostało po to, by zapewnić wsparcie projektom mającym na celu wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę, jak również i tych nabytych, pod warunkiem jednak, że prowadzą one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług z zachowaniem preferencji dla KIS

Autor zdjęcia: Canadian Film Centre

Nadrzędnym celem w przypadku poddziałania badania na rynek jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zapewniając im środki niezbędne do realizacji wdrożeń projektów badawczych w tychże firmach.

O dofinansowanie mogą ubiegać się te firmy opracowujące projekty inwestycyjne, które polegają na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych, gdzie efektem końcowym musi być wprowadzenie na rynek nowych, lub też znacząco ulepszonych produktów, czy też usług (w zależności od tego jaka jest specyfika działalności firmy).

Regulamin konkursu przewiduje także środki dla projektów, których przedmiotem mogą być również:

  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • doradztwo.