Author Archives: Hubert

Dotacja przyznana, inwestycja zrealizowana? i co dalej?

Otrzymanie środków unijnych na realizację danego przedsięwzięcia jest niewątpliwym sukcesem. Nie należy zapominać jednak o tym, że spoczywa na nas obowiązek właściwego rozliczenia otrzymanych środków.  Firmy doradcze, których domeną jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów unijnych (więcej pod linkiem), już w momencie opracowywania projektu przygotowują swoich klientów do rozliczenia projektu, na którego realizację przyznana została dotacja…

Dalej

Historia konsultingu

Początki konsultingu można zauważyć już w czasach starożytnych. Działania polegające na:          organizowaniu,          planowaniu,          kontroli          i decentralizacji wdrażano już w państwie egipskim, czyli ponad 4700 lat temu. …

Dalej

Wysokość opłat i prowizji przy kredycie bankowym

Wielu przedsiębiorców zaciąga kredyty na bieżące działanie i planowane inwestycje dla swojej firmy. Decydując się na takie rozwiązanie, niejednokrotnie zapominamy jednak o tym, że warunki, które otrzymaliśmy przy podpisywaniu umowy mogą ulec zmianie w czasie późniejszym na skutek oddziaływania różnych czynników…

Dalej

Cele i funkcje planów gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, którym zależy na tym, by w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskać pieniądze między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jest to dokument niezbędny, będący swoistą bazą ubiegania się o dofinansowanie inwestycji…

Dalej

Rewolucja czy ewolucja ? gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna oznacza w praktyce przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest w naszej świadomości bardzo mocno zakorzenione. Zdawać trzeba sobie sprawę z tego, że w Polsce nie jesteśmy w stanie dokonać szybkiego skoku i przekształcić naszej gospodarki w ekonomię niskoemisyjną…

Dalej

Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Oczywistym jest, że rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie lokalnym, zatem nic dziwnego, że chcąc transformować gospodarkę właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Ich pomysł i założenia oparto na funkcjonującym od 2008 roku  europejskim ?Porozumieniu burmistrzów?, firmowanym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu…

Dalej

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w planach gospodarki niskoemisyjnej

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN, ma realizować: cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza…

Dalej

Czy warto zaciągać teraz kredyt hipoteczny?

Po załamaniu na rynku nieruchomości obserwuje się wzrost zainteresowania nabywaniem przez Polaków nieruchomości. W wielu miastach można znaleźć naprawdę atrakcyjne oferty mieszkań czy też domów, których wartość jeszcze kilka lat temu była wyższa o nawet trzydzieści procent. Boom na rynku spowodował wysyp deweloperów, którzy jak grzyby po deszczu wyrastali na krajowym rynku. Spora część z…

Dalej