PO IR Działanie 3.2.1 – Badania na rynek

Działanie badania na rynek powołane do życia zostało po to, by zapewnić wsparcie projektom mającym na celu wdrożenie wyników prac badawczych i rozwojowych przeprowadzanych przez przedsiębiorcę, jak również i tych nabytych, pod warunkiem jednak, że prowadzą one do uruchomienia produkcji nowych produktów, bądź też usług z zachowaniem preferencji dla KIS…

Dalej